Glasfiber procesudstyr

For kemiske genvinding og forureningsbekæmpelse tilbyder Plasticon Composites procesudstyr såsom tanke, reaktorer, scrubbere, biofiltre, biogas afsvovlings- og reaktortanke, samt et bredt program af tilbehør. Dette udstyr håndterer hele spektret af dynamiske og hydrostatisk belastninger i kemiske miljøer i industrier såsom spildevandsrensning, kraft-varmeværker og kemisk forarbejdning. Yderligere systemkomponenter, herunder interne og eksterne rørsystemer, distributions- og kanalsystemer kan fremstilles i stort set enhver form eller konfiguration.

Mange produkter der fremstilles i dag er designet til at modstå høje tryk og temperaturer fra - 40° C op til 250 ° C.

Spraysystemer i røggasrensning

I dag er flere og flere anlæg til energiproduktion udstyret med forskellige teknikker til rensning af røggasser. Plasticon Composites har stor erfaring med krav der stilles til udformning af anlæg til gas afsvovling processer (FGD). Disse røggasvaskere eller scrubbere indeholder rør og dyselanse systemer for rensning af røggasserne. Plasticon Composites er den erfarne samarbejdspartner til levering af komplette spraysystemer, fremstillet af højt modstandsdygtige materialer som Glasfiber (GRP) eller Dual Laminat. Herunder recirkulation rør eller GRP Skorstensforinger til transport af røggasser. Ved at vælge Plasticon Composites, kan hele projektet håndteres af en leverandør. Inddrag os under design og engineering-processen og få mere at vide om det komplette produktprogram vi tilbyder til energisektoren. Læs om det dyse system vi har leveret til et imponerende kraftværk for Hitachi.

Catholyte & Anolyte spraysystemer

Plasticon Composites har leveret til kemiske industrier siden virksomhedens opstart. Specielt klor/alkali-industrien er et vigtig markedssegment, hvor vi har udviklet et komplet program af produkter og serviceydelser. Foruden lagertanke til HCl, H2SO4 eller HcIO og Glasfiber (GRP) eller Dual Laminat rørsystemer, fremstiller Plasticon Composites specifikt procesudstyr, såsom: H2 udskillere, tørretårne, catholyte og anolyte spraysystemer. Efter gennemgang af den konkrete proces viser det sig at det I de fleste tilfælde er dobbelt laminat konstruktion af GRP og en termoplastisk inner-liner som PP eller PVC, der er det mest velegnede.

Læs om  spraysystem leveret til QVC.

Udsnit af Plasticon Composites procesudstyr:

· Trykbeholdere (CE)
· Quenche
· Blande- og reaktortanke
· Scrubbere / kolonner
· SO2 og HCl scrubbere (FGD)
· Køle- og tørretårne
· Biofiltre
· Dyselanser
· Biogas- reaktortanke / scrubbere
· Catholyte og Anolyte spraysystemer
· Overdækninger
· Ventilation-, lugt- og støvreduktion
· Sedimentationstanke
· Saltopløsere
· Separatorer
· Cykloner
· Fordampere
· Interne komponenter
· Sprayrør
· Lava filtre
· Elektrofiltre
· Membranfilterhuse
 
Andet tilbehør:
 
· Lejder
· Pumper
· Platforme
· Ventiler
· Gelændersystemer og gangbroer
· Niveaumåler
· Platforme eller antiskrid lag
· Vejeceller
· Lækage overvågningsudstyr
· Støvfiltre
· Udluftningsfiltre/-vasker
· Røreværksbroer, røreværker og mixer
· Stål eller glasfiber (GRP) understøtter
        · Forstærkning / vakuum ringe
· Dobbelt vægkonstruktion eller konstant overvågning    på tank (PDS)
        · Isolering og heat tracing systemer