Affaldsforbrænding

De miljømæssige virkninger af et affaldsforbrændingsanlæg er et anliggende for både regeringer og det øvrige samfund. Konstruktion og valg af udstyr til et forbrændingsanlæg er derfor omhyggeligt udvalgt af eksperter. Plasticon Composites har til affaldsforbrændingsanlæg i det meste af verden, leveret kemiske og korrosionsbestandige apparater, rørsystemer og lagertanke.

Mange affaldsforbrændingsanlæg indebærer processen også afbrænding affaldsmaterialer. Plasticon Composites har stor erfaring med dette princip og kan levere ingeniørarbejde, udstyr, installation og projektledelse til industriens projekter.

Håndtering af NOx og SO2 er en vigtig del af processen hvori Plasticon Composites er involveret.

Generelt er Plasticon Composites specialiseret i design og konstruktion, levering, installation og vedligeholdelse af udstyr til hele affaldsforbrændingsprocessen. Produkter til proces- og hjælperørsystemer, tanke og siloer, røggasskrubbere, røggaskanaler og skorstenskerner til rensning og transport af røggasser.