385,000 liter isoleret tank til Norsk kunde
Underjordisk Per eddike syre tank
Montage af 2 glasfiberkerner i betonskorsten
Betydningen af inspektion og vedligeholdelse